Tampereen tuberkuloosisäätiö

Säätiön vaiheet

Tampereen tuberkuloosisäätiö perustettiin vuonna 1954 jatkamaan Tampereen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen perintöä ja tukemaan lääketieteellistä tutkimusta. Säätiön tarkoitukseksi kirjattiin tieteellisen tuberkuloosityön tukeminen ja tuberkuloosin vastustaminen. Seuraavana vuonna säätiö myönsi ensimmäiset apurahat lasten tuberkuloosin torjumiseen.

Uudet lääkkeet ja Calmette-rokotukset mullistivat tuberkuloosin hoidon. 1960-luvulla väheni myös apurahahakijoiden määrä, joten säätiön oli laajennettava tukemaansa tutkimusalaa. Sääntöihin kirjattiin, että apurahoja jaetaan keuhkosairauksien tieteelliseen tutkimustyöhön. 1960-luvun puolivälistä astman ja keuhkosyövän tutkimus nousivat yhä enemmän esiin säätiön tukemissa tutkimuksissa.

Vakaavarainen säätiö on tukenut vuosikymmenten aikana monipuolisesti hengityselinsairauksien tutkimusta, opetusta sekä hoitotyötä.

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto