Tampereen tuberkuloosisäätiö

Raportti tutkimustyöstä

Apurahan saajat sitoutuvat apurahahakemuksessaan toimittamaan säätiölle raportin apurahan käytöstä ja tutkimushankkeen tuloksista. Hakiessaan uutta apurahaa tutkijan on toimitettava väliraportti edellisen apurahan käytöstä.

Apurahojen käytön raportointi tulee tehdä työn valmistuttua tai viimeistään apurahan myöntämisvuotta seuraavana kolmantena vuonna.
Suurapurahan saajan tulee toimittaa raportti viimeistään apurahan kunkin erän maksamisvuotta seuraavana kolmantena vuotena. Raportin voi laatia jokaisesta maksuerästä erikseen siten, että raportteja toimitetaan apurahasta yhteensä max. 3 kpl.

Raportoinnin avulla säätiö saa tietoa apurahasummien tieteellisestä tuotoksesta. Tietoa tarvitaan säätiön tilintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä toiminnan tuloksien julkaisemista varten. Tieto siitä, mitä apurahoilla on saatu aikaan, edistää myös säätiön pyrkimystä korottaa vuosittaisia jakosummia.

Raportointi tulee tehdä sähköisellä raportointilomakkeella ja vain sähköisesti lähetetyt raportit huomioidaan.

Raportointilomakkeeseen pääset tästä.

 

Raportista tulee ilmetä:

 1. apurahalla rahoitetun tutkimuksen/hankkeen tulokset,
 2. johtopäätökset sekä
 3. tutkimuksella/hankkeella saavutettu hyöty

Raportissa tulee eritellä apurahan käyttö seuraavasti:

 1. palkat (työkorvaus itselle tai palkatulle apulaiselle, tutkijalle, ym.)
 2. ostopalvelut
 3. hankinnat

Raporttiin tulee liittää:

 1. Jos kyseessä henkilökohtainen apuraha: lyhyt taloudellinen selvitys apurahan käytöstä pdf-muodossa apurahahakemuksen rahoitussuunnitelman mukaisesti eriteltynä. Selvitys tulee nimetä seuraavasti: Taloudellinen selvitys Sukunimi Etunimi vuosiluku. TAI
 2. Jos apurahaa on hallinnoinut yliopisto, yliopistosairaala tai vastaava:
  a) hallinnoivan yksikön editoimaton yhteenvetoraportti pdf-muodossa
  sekä b) lyhyt taloudellinen selvitys apurahan käytöstä pdf-muodossa apurahahakemuksen rahoitussuunnitelman mukaisesti eriteltynä. Raportista tulee käydä ilmi apurahaa hallinnoinut yksikkö. Ks. esimerkki raportista. Selvitys tulee nimetä seuraavasti: Taloudellinen selvitys Sukunimi Etunimi vuosiluku.
 3. Luettelo tutkimuksesta valmistuneista julkaisuista ja tärkein tutkimuksesta valmistunut yksittäinen julkaisu pdf-muodossa. Tuberkuloosisäätiö voi harkintansa mukaan pyytää apurahan saajaa toimittamaan pdf-muotoisia kopioita myös muista julkaisuista säätiölle.

Huom! Liitä julkaisut vain niistä tutkimuksista, joita tuberkuloosisäätiön myöntämällä apurahalla on rahoitettu.

 

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto