Tampereen tuberkuloosisäätiö

Ohjeet lausunnon antamiseen

Jos samasta tutkimusryhmästä useampi kuin yksi jäsen lähettää apurahahakemuksen, tulee tutkimusryhmän ohjaajan toimittaa lausunto hänen ohjaamistaan väitöskirjatyön tekijöistä. Apurahan hakijan on itse pyydettävä tutkimusryhmän ohjaajaa lähettämään lausunto sähköisessä verkkopalvelussamme.

Lausuntoja on mahdollista antaa apurahojen hakuaikana sekä kaksi viikkoa apurahojen hakuajan päättymisen jälkeen.

Lausunnonantaja tunnistautuu järjestelmään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja lähettää lausunnon. Lausunnon perustelut voi kirjata joko suoraan lomakkeelle tai vaihtoehtoisesti liittää perustelut PDF-tiedostona sille osoitetussa kohdassa.

Tärkeää: Jos lausunnonantaja antaa lausuntoja useammasta kuin yhdestä hakemuksesta, pyydämme teitä ystävällisesti asettamaan hakijat paremmuusjärjestykseen. Tämä on välttämätöntä lausunnon hyväksymiseksi.

 

Sähköiseen lausuntopalveluun pääset täältä: https://tuberkuloosi.apurahat.fi/lausunto

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto