Tampereen tuberkuloosisäätiö

Hyvä apurahansaaja,

Apurahan maksamista varten tarvitaan seuraavat tiedot riippuen siitä, kenelle apuraha on myönnetty

A. Yksityishenkilö

  1. sukunimi ja etunimet, henkilötunnus* sekä kotiosoite
  2. mahdollisen tutkimusryhmän jäsenten täydelliset nimet, henkilötunnukset ja kotiosoitteet
  3. pankkitilin numero, jolle apuraha voidaan tilittää

B. Yhdistys tai laitos, esim. yliopisto tai sairaala

  1. yhdistyksen / laitoksen nimi ja y-tunnus
  2. nimi ja yhteystiedot henkilölle, joka vastaa apurahan hallinnoimisesta kyseisessä yhdistyksessä / laitoksessa
  3. pankkitilin numero, jolle apuraha voidaan tilittää

Huom. Jos apuraha on myönnetty yksityishenkilölle, mutta apurahaa hallinnoi esim. yliopisto, tulee maksamista varten ilmoittaa apurahan saajan henkilötunnus verottajalle tehtävää vuosi-ilmoitusta varten.

Myöntökirjeen yhteydessä ilmoitetaan, miten tiedot toimitetaan säätiölle.

 

Apurahan maksamisen ehtona on, että:

  • apurahansaaja esittää kaikki yllämainitut tiedot säätiölle sillä uhalla, että päätös apurahan myöntämisestä voidaan katsoa rauenneeksi, jos tarvittavia tietoja ei saada
  • apurahansaaja on toimittanut selvityksen aiempana vuonna saamansa apurahan käytöstä

Apurahansaajan tulee seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä esittää säätiölle asianmukainen selvitys apurahan käytöstä. Mikäli selvitystä ei esitetä tai se ei ole riittävä, voidaan apuraha periä takaisin. Kts. raportointiohje käytetystä apurahasta.

 

MELA-ilmoitus

Vuoden 2009 alusta lähtien apurahansaajat ovat kuuluneet MYEL:n mukaisen työeläketurvan piiriin. Tätä lakisääteistä vakuutusta hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Lain mukaan vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä Suomessa asuvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomessa myönnetyn työskentelyapurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen. Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviä.

Tarkempia tietoja antaa Mela, puh. 029 435 2650, www.mela.fi

 

* Säätiö käsittelee annettuja henkilötunnuksia henkilötietolain mukaisesti. Henkilötunnusta tarvitaan Verohallinnolle tehtävää vuosi-ilmoitusta varten.

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto