Tampereen tuberkuloosisäätiö

Myönnetyt apurahat

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Tampereen tuberkuloosisäätiön myöntämät apurahat ja avustukset vuonna 2008

Apurahat Myönnetty summa / euroa
Airio Antti 2 500 €
Järvenpää Ritva ja tutkimusryhmä 60 000 €
Korppi Matti ja tutkimusryhmä 15 000 €
Kulkas Antti 10 000 €
Laasonen Kirsi ja tutkimusryhmä 9 000 €
Lehtimäki Lauri 10 000 €
Mennander Ari 30 000 €
Piippo-Savolainen Eija ja tutkimusryhmä 30 000 €
Polo Olli ja tutkimusryhmä 20 000 €
Pörsti Ilkka ja tutkimusryhmä 40 000 €
Rämet Mika 30 000 €
Saunamäki Tiia ja tutkimusryhmä 2 000 €
Sauni Riitta ja tutkimusryhmä 30 000 €
Sisto Tero 3 000 €
Sovijärvi Anssi ja tutkimusryhmä 40 000 €
Tuuminen Tamara ja tutkimusryhmä 25 000 €
Uibu Toomas 10 000 €
Vierikko Tuula 10 000 €
Hengitysliitto Heli / Hoikan kuntotutuskeskus 10 000 €
Yhteensä 386 500 €

Eero Hämäläisen testamentin toivomusten mukaisesti seuraavat apurahat

Helminen Merja ja tutkimusryhmä 20 000 €
Kaila Minna ja tutkimusryhmä 20 000 €
Korhonen Riku ja tutkimusryhmä 16 000 €
Moilanen Eeva 34 000 €
Ruokonen Minna ja tutkimusryhmä 5 000 €
Silvennoinen Olli ja tutkimusryhmä 25 000 €
Toikka Jyri ja tutkimusryhmä 20 000 €
Yhteensä 140 000 €

Toiminta-avustukset

Hengitysliitto Heli / Länsi-Suomen alue 20 000 €
Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys 10 000 €
Tampereen Hengitysyhdistys ry 10 000 €
Yhteensä 40 000 €

 

Apurahat ja avustukset yhteensä: 566 500 €

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto