Tampereen tuberkuloosisäätiö

Tampereen tuberkuloosisäätiön myöntämät apurahat ja avustukset vuonna 2008

[taulu]
Apurahat|Myönnetty summa / euroa
Airio Antti|2 500 €
Järvenpää Ritva ja tutkimusryhmä|60 000 €
Korppi Matti ja tutkimusryhmä|15 000 €
Kulkas Antti|10 000 €
Laasonen Kirsi ja tutkimusryhmä|9 000 €
Lehtimäki Lauri|10 000 €
Mennander Ari|30 000 €
Piippo-Savolainen Eija ja tutkimusryhmä|30 000 €
Polo Olli ja tutkimusryhmä|20 000 €
Pörsti Ilkka ja tutkimusryhmä|40 000 €
Rämet Mika|30 000 €
Saunamäki Tiia ja tutkimusryhmä|2 000 €
Sauni Riitta ja tutkimusryhmä|30 000 €
Sisto Tero|3 000 €
Sovijärvi Anssi ja tutkimusryhmä|40 000 €
Tuuminen Tamara ja tutkimusryhmä|25 000 €
Uibu Toomas|10 000 €
Vierikko Tuula|10 000 €
Hengitysliitto Heli / Hoikan kuntotutuskeskus|10 000 €
Yhteensä|386 500 €
[/taulu]

Eero Hämäläisen testamentin toivomusten mukaisesti seuraavat apurahat

[taulu]
Helminen Merja ja tutkimusryhmä|20 000 €
Kaila Minna ja tutkimusryhmä|20 000 €
Korhonen Riku ja tutkimusryhmä|16 000 €
Moilanen Eeva|34 000 €
Ruokonen Minna ja tutkimusryhmä|5 000 €
Silvennoinen Olli ja tutkimusryhmä|25 000 €
Toikka Jyri ja tutkimusryhmä|20 000 €
Yhteensä|140 000 €
[/taulu]

Toiminta-avustukset

[taulu]
Hengitysliitto Heli / Länsi-Suomen alue|20 000 €
Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys|10 000 €
Tampereen Hengitysyhdistys ry|10 000 €
Yhteensä|40 000 €
[/taulu]

 

Apurahat ja avustukset yhteensä: 566 500 €

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto