Tampereen tuberkuloosisäätiö

Ohjeet apurahan hakijalle

Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin. Säätiön yhteydessä olevasta Eero Hämäläisen rahastosta myönnetään apurahoja astman sekä astmaan ja keuhkosairauksiin liittyvien sydänsairauksien aiheuttamien tuhojen torjumiseksi ja niiden ennalta ehkäisemiseksi etupäässä Pirkanmaalla.

Apurahahakemus täytetään ja lähetetään säätiön sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakija saa jätetystä hakemuksesta itselleen kopion PDF-tiedostona. Vuoden 2024 apurahojen hakukausi on 8.1.-29.2.2024.

 

Huom! Vain sähköisellä hakemuslomakkeella lähetetyt apurahahakemukset huomioidaan.

 

1. Jos hakijana on tutkimusryhmä, tulee hakemuksessa ilmoittaa kaikkien tutkimusryhmän jäsenten nimet verottajalle annettavaa tarkkailuilmoitusta varten.

2. Jos samasta tutkimusryhmästä useampi kuin yksi jäsen lähettää apurahahakemuksen, tulee tutkimusryhmän ohjaajan toimittaa lausunto hänen ohjaamistaan väitöskirjatyön tekijöistä. Apurahan hakijan on itse pyydettävä tutkimusryhmän ohjaajaa lähettämään lausunto sähköisessä verkkopalvelussamme. Tarkemmat ohjeet lausunnon antamiseen löydät täältä.

3. Tutkimussuunnitelman maksimipituus viitteineen on väitös- ja post-doc -hakemuksissa 6 sivua ja hankkeissa 10 sivua (fonttikoko 12).

4. Siinä tapauksessa, että apuraha haetaan projektille, tulee ilmoittaa projektinumero ja/tai vastuualue.

5.  Mikäli jokin ulkopuolinen taho kuten yliopisto tai sairaala tulee hallinnoimaan hakijalle myönnettävää apurahaa, tulee tästä mainita hakemuksessa.

6. Mikäli apurahan hakija on säännöllisessä ansiotyössä, edellytys henkilökohtaisen apurahan nostamiselle ja käytölle on palkaton virkavapaus varsinaisesta työtehtävästä. Todistus virkavapaudesta tulee liittää apurahan raportointiin.

7. Apurahansaajat ovat vuodesta 2009 alkaen kuuluneet tietyin edellytyksin lakisääteisen eläketurvan piiriin ja joutuvat maksamaan pakollista vakuutusmaksua Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle MELA:lle. Hakijoiden tulisikin harkitessaan haettavan apurahan määrää ottaa huomioon ko. vakuutusmaksu. Tarkempia tietoja saa osoitteesta www.mela.fi.

8. Apurahahakemus voidaan tehdä myös englanniksi. Hakemuksen liitteet (mm. tutkimussuunnitelma) voivat olla englanniksi, vaikka hakemus tehtäisiin muuten suomen kielellä.

 

Säätiö on päivittänyt tietosuojaselosteensa vastaamaan uutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Seloste käsittelytoimista

 

Henkilökohtaiset apurahat maksetaan apurahansaajan maksatuspyynnön mukaisesti työryhmän jäsenille seuraavasti:

  1. lääket. kand. tai vastaava 1.750 euroa kk;
  2. lääket. lis., fil. maist. tai vastaava 2.500 euroa /kk;
  3. lääket. tri tai vastaava 2.800 euroa/kk;
  4. lääket. dosentti tai professori tai vastaava 3.300 euroa/kk.

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto