Tampereen tuberkuloosisäätiö

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tampereen tuberkuloosisäätiö
Tampereen tuberkuloosisäätiön asiamies Tuomo Marttila
Asianajotoimisto Borenius Oy
Kuninkaankatu 26 B
33200 Tampere
puh. 040 544 7984

2. Rekisterin nimi
Tampereen tuberkuloosisäätiön apurahahakemusrekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste
Apurahahakemusten arviointi ja apurahojen myöntäminen.

4. Rekisterin sisältämät tiedot
– Henkilön nimi
– Arvo tai ammatti ja toimipaikka
– Lähiosoite
– Postinumero
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Henkilötunnus
– Pankkiyhteys
– Taustatiedot tutkimustyöstä, jolle apurahaa haetaan
– Hakijalle aikaisemmin myönnetyt apurahat
– Ansioluettelo

5. Säännön mukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään hakijoilta sähköisellä hakulomakkeella.

6. Tietojen luovutus
Tampereen tuberkuloosisäätiö ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tampereen tuberkuloosisäätiö voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

7. Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei pidetä julkisessa verkossa. Hakijatiedot poistuvat rekisteristä heti, kun hakija itse pyytää tietojansa poistettavaksi.

8. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä henkilöllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Tampereen tuberkuloosisäätiön asiamies Tuomo Marttila
Asianajotoimisto Borenius Oy
Kuninkaankatu 26 B
33200 Tampere

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto