Tampereen tuberkuloosisäätiö

Vuoden 2022 Tampereen tuberkuloosisäätiön apurahat

Perinteiset tutkimusapurahat

Tampereen tuberkuloosisäätiön perinteiset apurahat ja avustukset ilmoitetaan haettaviksi 7.1.2022 alkavan ja 28.2.2022 päättyvän hakuajan kuluessa. Tarkoituksensa mukaisesti säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin. Säätiön yhteydessä olevasta Eero Hämäläisen rahastosta myönnetään apurahoja astman sekä astmaan ja keuhkosairauksiin liittyvien sydänsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin. Säätiö voi myös tukea muita pyrkimyksiä näiden sairauksien aiheuttamien tuhojen torjumiseksi ja niiden ennalta ehkäisemiseksi etupäässä Pirkanmaalla. Apurahoja voivat hakea sekä yksittäiset tutkijat että tutkimusryhmät.

 

Vuonna 2022 myönnettävät suurapurahat merkittäviin tutkimushankkeisiin (3 vuotta)

Vuonna 2022 Tampereen tuberkuloosisäätiö ilmoittaa haettavaksi myös suurapurahoja. Suurapurahojen hakuaika alkaa 7.1.2022 ja päättyy 28.2.2022. Myönnettävän suurapurahan määrä on enintään 300.000 euroa (enintään 100.000 euroa/vuosi) ja suurapuraha myönnetään käytettäväksi 3 kalenterivuoden aikana. Suurapurahojen avulla säätiö haluaa tehdä mahdolliseksi uudet rohkeat avaukset hengityselinsairauksien tieteellisessä tutkimuksessa. Laaja-alainen tutkimusongelman lähestyminen sekä merkittävä tutkimusyhteistyö ovat hankkeiden perusedellytyksiä. Suurapurahoja myönnetään yhteensä 3-5 kpl ja ne on suunnattu professoreille tai hyvin meritoituneille dosenteille.

Päähakijoita hankkeessa voi olla enintään kaksi. Tutkimusryhmään tulisi kuulua vähintään 2–3 varttunutta ja 2–3 nuorempaa tutkijaa. Myönnettyä apurahaa voidaan käyttää ryhmässä työskentelevien tutkijoiden palkkoihin, henkilökohtaisiin apurahoihin, laitteiden ja materiaalien hankintaan sekä muihin tutkimustyön kuluihin. Päähakijat eivät voi maksaa itselleen palkkaa suurapurahasta.

 

Apurahojen hakeminen

Hakemukset on toimitettava 28.2.2022 mennessä sähköisellä hakulomakkeella, joka aukeaa hakuajan alkaessa 7.1.2022. Ennen hakemuksen lähettämistä, luethan ohjeet apurahan hakijalle.

Tärkeää: Hakiessaan suurapurahaa on suositeltavaa, että hakijat hakevat myös säätiön 1-3-vuotista apurahaa. Jos hakijalle myönnetään suurapuraha, hän ei voi samanaikaisesti saada 1-3-vuotista apurahaa.

Samalla hakulomakkeella on mahdollista hakea sekä suurapurahaa että perinteistä tutkimusapurahaa. Jos haet perinteisen tutkimusapurahan lisäksi suurapurahaa, merkitse tällöin hakulomakkeella ”Kyllä” kysyttäessä haetko hakemuksella perinteisen apurahan lisäksi myös suurapurahaa.

 

Muuta huomioitavaa

Säätiön sääntöjen mukaan apurahansaaja on velvollinen raportoimaan saamastaan apurahasta. Raportointiohjeet löydät tästä.

Apurahansaajat ovat vuodesta 2009 alkaen kuuluneet tietyin edellytyksin lakisääteisen eläketurvan piiriin ja joutuvat maksamaan pakollista vakuutusmaksua Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle MELA:lle. Hakijoiden tulisikin harkitessaan haettavan apurahan määrää ottaa huomioon ko. vakuutusmaksu. Tarkempia tietoja saa osoitteesta www.mela.fi.

 

Lisätietoja antaa säätiön sihteeri Julia Salo, julia.salo@borenius.com.

 

Tampereen tuberkuloosisäätiön hallitus

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/fs1/4/tuberkul/public_html/wordpress/wp-includes/script-loader.php on line 2678