Tampereen tuberkuloosisäätiö

Raportti tutkimustyöstä

Apurahan saajat sitoutuvat apurahahakemuksessaan toimittamaan säätiölle raportin apurahan käytöstä ja tutkimushankkeen tuloksista työn valmistuttua tai viimeistään apurahan myöntämisvuotta seuraavana kolmantena vuonna. Hakiessaan uutta apurahaa tutkijan on toimitettava väliraportti edellisen apurahan käytöstä.

Raportoinnin avulla säätiö saa tietoa apurahasummien tieteellisestä tuotoksesta. Tietoa tarvitaan säätiön tilintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä toiminnan tuloksien julkaisemista varten. Tieto siitä, mitä apurahoilla on saatu aikaan, edistää myös säätiön pyrkimystä korottaa vuosittaisia jakosummia.

Raportointi tulee tehdä sähköisellä raportointilomakkeella ja vain sähköisesti lähetetyt raportit huomioidaan.

Raportointilomakkeeseen pääset tästä.

Raportista tulee ilmetä:

  1. apurahalla rahoitetun tutkimuksen/hankkeen tulokset,
  2. johtopäätökset sekä
  3. tutkimuksella/hankkeella saavutettu hyöty

Raportissa tulee eritellä apurahan käyttö seuraavasti:

  1. palkat (työkorvaus itselle tai palkatulle apulaiselle, tutkijalle, ym.)
  2. ostopalvelut
  3. hankinnat

Raporttiin tulee liittää:

  1. lyhyt taloudellinen selvitys apurahan käytöstä apurahahakemuksen rahoitussuunnitelman mukaisesti eriteltynä (henkilökohtaiset apurahat) TAI
  2. yksikön yhteenvetoraportti, ks. esimerkki raportista, jos apurahaa on hallinnoinut jokin laitos sekä;
  3. tutkimuksesta valmistuneet julkaisut PDF-muodossa.

Huom! Liitä julkaisut vain niistä tutkimuksista, joita tuberkuloosisäätiön myöntämällä apurahalla on rahoitettu.

 

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto