Tampereen tuberkuloosisäätiö

Raportti tutkimustyöstä

Apurahan saajat sitoutuvat apurahahakemuksessaan toimittamaan säätiölle raportin apurahan käytöstä ja tutkimushankkeen tuloksista työn valmistuttua tai viimeistään apurahan myöntämisvuotta seuraavana kolmantena vuonna. Hakiessaan uutta apurahaa tutkijan on toimitettava väliraportti edellisen apurahan käytöstä.

Raportoinnin avulla säätiö saa tietoa apurahasummien tieteellisestä tuotoksesta. Tietoa tarvitaan säätiön tilintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä toiminnan tuloksien julkaisemista varten. Tieto siitä, mitä apurahoilla on saatu aikaan, edistää myös säätiön pyrkimystä korottaa vuosittaisia jakosummia.

Raporttiin tulee liittää luettelo tutkimuksesta säätiön tuella valmistuneista julkaisuista sekä kyseiset julkaisut pdf-muodossa.

 

Raportointi laaditaan alla olevan jäsentelyn mukaan 1-riviväliä käyttäen.

1. Tulokset ja taloudellinen selvitys – enintään yksi A4 kokoinen sivu.

  1. Tutkimuksen tekijä ja tutkimusryhmän johtaja, tutkimusaihe ja tutkimuspaikka, apurahan myöntämisvuosi ja summa.
  2. Tutkimustulokset, johtopäätökset ja hyöty – lyhyesti ja kansantajuisesti.
  3. Lyhyt taloudellinen selvitys apurahan käytöstä apurahahakemuksen rahoitussuunnitelman mukaisesti eriteltynä.

2. Tutkimushankkeesta on liitettävä mukaan apurahaa hallinnoineen yksikön yhteenvetoraportti (ks. esimerkki raportista). Henkilökohtaisesta apurahasta riittää jäsentelyn mukaan laadittu yksityiskohtainen selvitys (kohta 1c yllä).

3. Julkaisut.

    1. Luettelo tutkimuksesta valmistuneista julkaisuista, joissa Tampereen tuberkuloosisäätiö mainittu tutkimuksen tukijana.
    2. Kyseiset julkaisut pdf-muodossa.

4. Mahdollinen muu palaute.

 

Raportti liitteineen toimitetaan sähköisesti pdf-muodossa osoitteeseen .

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto