Tampereen tuberkuloosisäätiö

Ohjeet apurahan hakijalle

Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin. Säätiön yhteydessä olevasta Eero Hämäläisen rahastosta myönnetään apurahoja astman sekä astmaan ja keuhkosairauksiin liittyvien sydänsairauksien aiheuttamien tuhojen torjumiseksi ja niiden ennalta ehkäisemiseksi etupäässä Pirkanmaalla.

 

1. Apurahahakemus täytetään ja lähetetään säätiön sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakija saa jätetystä hakemuksesta itselleen kopion PDF-tiedostona.

Huom! Vain sähköisellä hakemuslomakkeella lähetetyt
apurahahakemukset huomioidaan.

2. Jos hakijana on tutkimusryhmä, tulee hakemuksessa ilmoittaa kaikkien tutkimusryhmän jäsenten nimet ja osoitteet verottajalle annettavaa tarkkailuilmoitusta varten.

3. Siinä tapauksessa, että apuraha haetaan projektille, tulee ilmoittaa projektinumero ja/tai vastuualue.

4. Mikäli jokin ulkopuolinen taho kuten yliopisto tai sairaala tulee hallinnoimaan hakijalle myönnettävää apurahaa, tulee tästä mainita hakemuksessa.

5. Apurahansaajat ovat vuodesta 2009 alkaen kuuluneet tietyin edellytyksin lakisääteisen eläketurvan piiriin ja joutuvat maksamaan pakollista vakuutusmaksua Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle MELA:lle. Hakijoiden tulisikin harkitessaan haettavan apurahan määrää ottaa huomioon ko. vakuutusmaksu. Tarkempia tietoja saa osoitteesta www.mela.fi.

Apurahat ja avustukset ilmoitetaan haettaviksi 2.1.2020. Määräaika hakemusten jättämiseen on päättynyt.

Säätiö on päivittänyt tietosuojaselosteensa vastaamaan uutta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Tietosuojaseloste

Seloste käsittelytoimista

Anna Wikander
(1873–1938)

Anna Wikander oli tuberkuloosin vastustamistyön voimakas vaikuttaja, joka testamenttasi koko omaisuutensa tämän työn jatkamiseen.

Kuva: Satakunnan
museon arkisto